Simar automatisering bv
SIMS
branche gerichte software

tabel overzicht alle software

hardware

terug naar vorige pagina
terug naar de startpagina
Nieuw
(Deze modules kunnen zowel tezamen met KIMS® en SIMS® worden gebruikt, als zelfstandig.)
Klik hier om de SIMS® brochure te downloaden
SIMS® brochure (klik op plaatje om de brochure online te bekijken) help
Sanitair Informatie Management Systeem
Dit is de basismodule voor de bedrijfsbrede automatisering in een sanitairzaak. Alle stadia van offerte, via order, bestelling, bewaken binnenkomst en afleverbon tot facturering worden ondersteund door deze software. Daarnaast zijn er uitgebreide management functies, om de resultaten van uw onderneming continue te monitoren en de mogelijkheid om zelf uw prijsbestanden te maken. De module is met een groot aantal preferenties af te stemmen op uw wijze van bedrijfsvoering en kent uitgebreide niveaus van toegangscontrole.

SIMS® is zowel single- als multi-user te gebruiken (zowel met terminals als met PC's in een netwerk) en uitbreidbaar met tal van aanvullende modules.

Bijbehorende modules
ADRES - Adresbeheer
Deze module biedt de mogelijkheid om een onbeperkt aantal adresbestanden aan te leggen en vervolgens deze adressen door middel van labels te kenmerken. Op basis van die labels kunt u dan selecteren, mailen, etc. U kunt tal van overzichten maken, zelf overzichten definiëren en etiketten afdrukken in een groot aantal gangbare formaten.

Adresbeheer is ook in een Windows versie beschikbaar, waarbij ook pasfoto's kunnen worden verwerkt.

Agenda
(opstartscherm)

AGENDA - Gemeenschappelijke weekagenda
De module Agenda biedt een weekoverzicht van alle afspraken van alle medewerkers. Het is specifiek een groepsagenda, waar alle medewerkers die toegang hebben tot de agenda tegelijkertijd in kunnen werken en raadplegen. Binnen de agenda kunt u verschillende groepen definiëren, en is het ook mogelijk om privé afspraken te maken, waarvan de inhoud niet voor anderen zichtbaar is. Door gebruik van kleurcoderingen houdt u optimaal overzicht en kunt u direct zien wie op welke dag wel en niet beschikbaar is. Als extra grapjes kunt u aan lampjes zien wie er op dit moment wel en niet in KIMS®/SIMS® ingelogd is, kunt u de informatie van medewerkers met één klik opvragen (telefoonnummers, e.d.), kunt u direct adres- en telefoongegevens van klanten vanuit de agenda opzoeken en zijn er zowel gemeenschappelijke als persoonlijke memo-schermpjes.

BLOK - Keukenblokken
Deze module voorziet in de specifieke afhandeling, zowel administratief als financieel, van de verkoop van complete keukenblokken. In deze module kunt u zelf de samenstelling van uw keukenblokken bepalen en de daarbij behorende prijs. Bij gebruik van een blok in de offerte is het oproepen van het blok voldoende om alle bijbehorende kast- elementen en apparatuur direct in de offerte te krijgen.

Het systeem bewaakt vervolgens de diverse mogelijkheden om het blok aan te passen door bijv. aan te vullen of een element te vervangen en rekent de prijsconsequenties daarvan door.

MONT - Montage
Eén van de meest verkochte aanvullende modules betreft het maken van montage offertes en orders. De module analyseert de offerte/order van de keuken, bekijkt daarbij precies hoeveel en welke kast-elementen en apparatuur aanwezig zijn en stelt op basis daarvan binnen seconden een concept-offerte voor de montage op. Die offerte kunt u zelf nog aanvullen, bijv. met werkzaamheden rond slopen en afvoeren van bestaande keuken, aanvullende werkzaamheden, etc.

De module werkt geheel geintegreerd in de KIMS®/SIMS® software, zodat bijvoorbeeld de facturering meeloopt met de KIMS® facturen en ook op de omzet overzichten de montage (apart) te zien is.

PROJECT - Projecten
Een bijzonder uitgebreide module voor het verkopen van keukens in projecten. De module houdt rekening met vrijwel alle specifieke situaties die binnen de projecten voorkomen. Een projectdeskundige kan alle condities van een project vastleggen. Dat betreft zowel eventuele afwijkende prijscondities, als regels rond de mogelijkheden tot ruilen en aanvullen met andere artikelen binnen het project. De verkoper hoeft slechts aan te geven bij welk project een order behoort, waarna het systeem automatisch alle project afspraken bewaakt en doorrekent. Tenslotte is er voorzien in diverse project overzichten en wordt ook de financiële afhandeling, inclusief provisie aspecten met aannemers geheel automatisch geregeld.

De hier beschreven project module is slechts beschikbaar voor KIMS® (keukens). Voor sanitair en tegels is een (wat beperktere) projectmodule beschikbaar.

REPORTS - Uitgebreide query en rapportage tool
Reports is een meer uitgebreide versie van de query tools die standaard met KIMS®/SIMS® wordt meegeleverd. De standaard query kan alle gegevens op order niveau analyseren en daarbinnen selecteren, sorteren en overzichten maken. Simar Reports is een Windows programma dat nog meer mogelijkheden biedt. Het selecteren en het maken van overzichten kan niet alleen op order niveau, maar ook op het niveau van de artikelen binnen de order. De mogelijkheden van de overzichten zijn toegenomen en kunnen ook na afloop van de selectie nog worden aangepast. De mogelijkheden van export naar MS-Excel zijn verder uitgebreid.

SERVICE - Service
De module service maakt het mogelijk elke service aanvraag die binnenkomt direct te registreren (al dan niet gekoppeld aan een eerdere keuken/sanitair-order). Wanneer een apparatuur fabrikant de service gaat oplossen kan automatisch de melding doorgezonden worden naar de leverancier (bijv. per fax). Aanvullende bestellingen, met toelichting van de reden van omruiling, naar de fabrikant kunnen worden gemaakt. Ook kunt u automatisch brieven naar de klant sturen dat zijn service verzoek in behandeling is genomen. Tenslotte worden alle service meldingen bewaakt, zodat tijdsoverschrijdingen direct worden gesignaleerd en is er voorzien in een rapportage-hulpmiddel om overzichten van de service activiteiten te kunnen produceren.

De service module is er in een standaard en een Pro versie. De bovenstaande beschrijving betreft de Pro versie.

Tekst
(opstartscherm)

TEKST - Tekstverwerking
De Simar tekstverwerker is een eenvoudige, maar krachtige tekstverwerker die z'n meerwaarde vooral bewijst door de sterke integratie met de verkooppakketten KIMS® en SIMS®.

Het aantal functies is uiteraard beperkt ten opzichte van de grote pakketten als Word en Word-Perfect. Daar tegenover staat dat de tekstverwerker daardoor erg snel te leren is en tegen zeer lage kosten door alle gebruikers van het systeem te gebruiken is. (Niet voor elke werkplek een extra licentie nodig). Enkele kenmerken: overzichtelijke groeps (=directory) structuur; gemakkelijk terugvinden van teksten; eenvoudige bediening; gemakkelijk leestekens op de e, i, o etc. te plaatsen; mogelijkheid tot scripting om automatische teksten te maken die hun inhoud aanpassen aan de keuken/sanitair order waarbij ze worden afgedrukt. Een enorm aantal gegevens uit een KIMS®/SIMS® order kan automatisch worden opgenomen in een tekst, en op basis van die gegevens kunnen berekeningen worden gemaakt, tekstblokken al dan niet worden afgedrukt, etc.

De tekstverwerker is zowel in character-based versie als in Windows versie beschikbaar.

UREN -Urenregistratie
Dit betreft een eenvoudige module waarmee u uren kunt registreren die u of uw monteurs besteden aan het uitleveren van een keuken danwel de service op een keuken. De geregistreerde uren worden op naam van de monteur geregistreerd en kunnen worden gekoppeld aan een keuken- of sanitair order. Er is voorzien in een koppeling naar de overzichten software uit KIMS®/SIMS® (query module), zodat daar ook overzichten van de uren kunnen worden gemaakt.

VOORRAAD - Voorraadbeheer
Met de module voorraadbeheer kunt u voorraad bijhouden van apparatuur en sanitair artikelen. Wanneer u een bepaald apparaat op voorraad houdt, dan zal het KIMS®/SIM
S® verkooppakket het betreffende apparaat niet bij de leverancier bestellen, maar reserveren uit uw voorraad. De voorraadmodule houdt vervolgens de actuele aantallen bij en zal een signaal geven wanneer uw voorraad onder een ingestelde drempel zakt. Met enkele beperkingen is het ook mogelijk om voorraad van keukenmeubelen te beheren. Het is niet mogelijk om voorraad van werkbladen te beheren. Er is (momenteel) geen koppeling naar het boekhoudsysteem. De voorraadmodule beheert derhalve alleen de logistieke voorraad, niet de financiële waarde ervan. Het is wel mogelijk een actuele voorraadwaardering uit te draaien op basis van actuele vervangingswaarde.

Van voorraad is een standaard en een uitgebreide versie beschikbaar. Die laatste heeft als extra de mogelijkheid van lokatiebeheer.